logo Nye metoder

ID2017_028

Endovaskulær stenting ved abdominalt aortaaneurisme

Behandling ved abdominalt aortaaneurisme (AAA)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.03.2017
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2017_028
Om metoden
Et endovaskulært system for å behandle utposning i bukdelen av hovedpulsåren

​Metodevarsel

Innspill fra leverandør

 

Beslutning fra Bestillerforum RHF (24.04.2017):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ikke ved FHI for endovaskulær stenting i behandling av abdominalt aortaaneurisme.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 63-17.