logo Nye metoder

ID2020_038

Endovaskulært forankringssystem

Profylaktisk eller terapeutisk bruk ved aortaaneurismeoperasjon
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.05.2020
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_038
Om metoden
Metodevarslet er basert på en nylig publisert (2019) metodevurdering fra EUnetHTA som omhandler endovaskulært forankringssystem for profylaktisk eller terapeutisk bruk ved aortaaneurismeoperasjon

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 117-20