logo Nye metoder

ID2018_035

Entolimod

Behandling av akutt strålesyndrom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.04.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_035
Om metoden
Legemiddel til behandling av akutt strålesyndrom

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 66-18.