logo Nye metoder

ID2013_014, ID2013_019, ID2013_035

Enzalutamid (Xtandi) - Indikasjon I

Andrelinjebehandling av prostatakreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.07.2013
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet; Spesialisthelsetjenesten, St. Olavs Hospital HF
ID-nummer
ID2013_014, ID2013_019, ID2013_035
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til andrelinjebehandling av prostatakreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.02.2014)*
Bestillerforum RHF ber om hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.


Beslutning i Bestillerforum RHF(26.09.2013)
Legemidlet faller inn under blåreseptordningen. Bestillerforum RHF Anmoder om at det utføres en metodevurdering.

*Legemidlet overført til sykehusfinansiering fra 01.01.2014

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.02.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
20.02.2014
Ferdigstilt
25.04.2014

Beslutning

Beslutning tatt
17.11.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.06.2015)

Tidligere rangering mellom Zytiga og Xtandi for andrelinjebehandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft oppheves.

 

Beslutningsforum 15.06.2015 - protokoll

Beslutningsforum 15.06.2015 - innkalling og sakspapirer

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.11.2014)

  • Xtandi og Zytiga vurderes som medisinsk likeverdige medikamenter ved 2. linjebehandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft
  • Xtandi skal med dagens prisforhold være førstevalg fremfor Zytiga ved 2. linjebehandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft.

Beslutningsforum 17.11.2014 – protokoll, sak 29-2014
Beslutningsforum 17.11.2014 – innkalling og saksdokumenter

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.05.2014)

​Beslutningsforum for nye metoder er kjent med at det pågår en anbudskonkurranse for tiden. Saken behandles derfor endelig etter at anbudsfristen har gått ut 21.05. 2014.
Beslutningsforum 19.05.2014 – protokoll, sak 6-2014
Beslutningsforum 19.05.2014 – innkalling og saksdokumenter