logo Nye metoder

ID2023_019

Epidural ryggmargstimulering

Behandling av kronisk, radikulær smerte i korsrygg
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.12.2022
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2023_019
Om metoden
Bruk av elektriske signaler gjennom elektroder implantert i ryggmargskanalen som smertebehandling

Metodevarsel​ (publisert 10.01.2023)

Innspill fra firma (publisert 07.03.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

Det pågår flere studier på epidural ryggmargsstimulering. Bestillerforum for nye metoder anbefaler at bruk av epidural ryggmargsstimulering gjøres innenfor rammene av studier.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her , se sak 043-23.