logo Nye metoder

ID2021_118

Eptacog beta

Behandle og forhindre blødning hos pasienter med hemofili A og B som har antistoff mot faktor VIII eller IX
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_118
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av blødersykdom

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eptacog beta til å behandle og forhindre blødning hos pasienter med hemofili A og B som har antistoff mot faktor VIII eller IX. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​ se sak 194-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.10.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk