logo Nye metoder

ID2013_011

Eribulin (Halaven) - Indikasjon I

Tredjelinjebehandling ved metastatisk brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
02.07.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Norsk Bryst Cancer Gruppe
ID-nummer
ID2013_011
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til tredjelinjebehandling av brystkreft

Beslutning på Bestillerforum RHF (26.09.2013)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.10.2013
Ferdigstilt
25.04.2014

Beslutning

Beslutning tatt
19.05.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.05.2014)

1.Eribulin (Halaven) innføres.
2.Helsedirektoratet bes om å innarbeide dette legemidlet i relevante handlingsprogrammer for kreft.

Beslutningsforum 19.05.2014 - protokoll, sak 7-2014
Beslutningsforum 19.05.2014 - innkalling og sakspapirer