logo Nye metoder

ID2016_031

Eryaspase (Graspa)

Andrelinjebehandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_031
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk for eryaspase (Graspa) til andrelinjebehandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) avbestilles.*

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 10-18.

*Begrunnelse: Markedsføringstillatelsen (MT) er trukket av den Europeiske legemiddel myndigheten (EMA) .

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres for eryaspase (Graspa) til andrelinjebehandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk