logo Nye metoder

ID2014_009

Etablering av Enhanced Liver Fibrosis (ELF)-test

For påvisning og gradsdifferensiering av leverfibrose
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.03.2014
Sendt inn av
Leverandør, Siemens Healthcare Diagnostics AS
ID-nummer
ID2014_009
Om metoden
En blodeprøve tas av pasienten og så måles mengden markørsubstans i blodet som et alternativ/tillegg til nåværende praksis.

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.04.2014)
Anbefaler mini-metodevurdering ved et helseforetak.* **

* Saken avsluttes på nasjonalt nivå.
** RHF- koordinatorene identifiserer aktuelt helseforetak