logo Nye metoder

ID2016_054

Etelcalcetid (velcalcetid / Parsabiv)

Behandling av sekundær hyperparatyreoidisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse og der behandling med cinacalcet ikke har gitt ønsket effekt eller ikke kan benyttes grunnet intoleranse/kontraindikasjoner
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_054
Om metoden
Behandling (infusjon) av sekundær hyperparatyreodisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse

​​Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Bestillerforum RHF ber om at oppdrag endres til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for etelcalcetid (velcalcetid/Parsabiv) ved sekundær hyperparatyreodisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse og der behandling med cinacalcet/Mimpara ikke har gitt ønsket effekt eller ikke kan benyttes grunnet intoleranse/kontraindikasjoner.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)

Hurtig metodevurdering for etelcalcetid (velcalcetid/Parsabiv) ved sekundær hyperparatyreodisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse gjennomføres ved Statens legemiddelverk.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.03.2017
Ferdigstilt
21.09.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 15.10.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat​ (12.01.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
14.02.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.02.2022)

    1. Etelkalsetid (Parsabiv) innføres til behandling av sekundær hyperparatyreoidisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse og der behandling med cinacalcet ikke har gitt ønsket effekt eller ikke kan benyttes grunnet intoleranse/kontraindikasjoner.   
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 14.02.2022 under sak 026-2022.  


Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (19.11.18)

​Etelkalsetid (Parsabiv) innføres ikke til behandling av sekundær hyperparatyreoidisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 19.11.2018 finner du her - se sak 136-2018.