logo Nye metoder

ID2017_071

Eteplirsen

Behandling av Duchennes muskeldystrofi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_071
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) i behandling av Duchennes muskeldystrofi

​Metodevarsel

 Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)

Søknad om markedsføringstillatelse trukket​. 

Link til mer informasjon i saken og link til EMA sin beslutning for dette oppdraget:  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/exondys

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdrag.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 243-21

​​

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.