logo Nye metoder

ID2017_021

Etirinotecan pegol (Onzeald)

Legemiddel til behandling av brystkreft med hjernemetastaser
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.02.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_021
Om metoden
Legemiddel til behandling av brystkreft med hjernemetastaser

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for etirinotecan pegol til behandling av brystkreft med hjernemetastaser.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 53-17.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk