logo

ID2023_087

Etrasimod (Velsipity)

Behandling av pasienter som er 16 år og eldre med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot konvensjonell behandling eller avansert behandling.
Til metodevurdering
20.11.2023

Forslag

Sendt inn
21.08.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_087
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ulcerøs kolitt.

​Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert 22.08.2023)


Bestillerforum for nye metoder 20.11.2023

Beslutning
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for etrasimod (Velsipity) til behandling av pasienter som er 16 år og eldre med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot konvensjonell behandling eller avansert behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.11.2023) finner du her, se sak 165-23. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF