logo Nye metoder

ID2015_014

Evaluering av EXOGEN

Behandling av nonunion frakturer
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
27.04.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Østfold
ID-nummer
ID2015_014
Om metoden
Behandling av nonunion frakturer

Beslutning i Bestillerforum RHF (01.06.2015)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av EXOGEN ved behandling av nonunion frakturer ved Kunnskapssenteret

​Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
01.06.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
22.01.2016
Ferdigstilt
01.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF og sendt til beslutning 01.10.2018.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.10.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

​Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)

1. Exogen innføres ikke til behandling av nonunion frakturer.

2. Bruk av Exogen skal kun inngå i forskningsprosjekt som har til mål å undersøke effekten av Exogen. Studiedesignet bør være randomisert med kontrollgruppe (placebo).