logo Nye metoder

ID2017_045

Everolimus (Afinitor) - Indikasjon II

Behandling av nyrecellekarsinom
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_045
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av nyrecellekarsinom

​Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for everolimus (Afinitor) ved langtkommet nyrecellekarsinom der sykdommen har progrediert under eller etter VEGF-rettet behandling.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk