logo Nye metoder

ID2013_010

Everolimus (Afinitor)

Andrelinjebehandling av brystkreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
02.07.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Norsk Bryst Cancer Gruppe
ID-nummer
ID2013_010
Om metoden
Legemiddel (tablett) til andrelinjebehandling av brystkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

​Legemidlet faller inn under blåreseptordningen. Bestillerforum RHF anmoder om at det utføres en hurtig metodevurdering.