logo Nye metoder

ID2016_038

Fast kombinasjon av fire virkestoff (dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir)

Behandling av kronisk hepatitt C
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_038
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av hepatitt C. En fast tablettkombinasjon av legemidlene Exviera (dasabuvir) og Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir).

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)

Sekretariatet for Nye metoder har 03.08.2016 fått opplysninger om at produsenten av Cokiera (dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir, ritonavi) har trukket søknaden om markedsføringstillatelse. Lenke her til informasjon fra det europeiske legemiddelverk, EMA. I og med at legemidlet ikke vil bli godkjent er det ikke lenger grunnlag for å gjøre en metodevurdering og oppdraget trekkes.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for kombinasjonen av de fire virkestoffene dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir til behandling av kronisk hepatitt C ved Statens legemiddelverk.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk