logo Nye metoder

ID2016_059

Fedmekirurgi i behandling av type 2-diabetes

Behandling av type 2-diabetes, ved kroppsmasseindeks under 35 kg/m2
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2016_059
Om metoden
Kirurgi i behandling av pasienter med type 2-diabetes som har prøvd annen behandling uten å oppnå adekvat glukosekontroll, uavhengig av BMI eller ved BMI under 35 kg/m2

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)
Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en fullstendig metodevurdering på Kirurgi i behandling av type 2-diabetes, ved KMI/BMI under 35 kg/m2

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.08.2016
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
22.08.2016
Ferdigstilt
01.03.2018

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 21.02.2018. Endelig versjon ble ferdigstilt av Folkehelseinstituttet og sendt til beslutning 1.3.2018.

Fullstendig metodevurderingsrapport

Beslutning

Beslutning tatt
14.05.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.05.2018)

  1. ​Bruk av fedmekirurgi ved diabetes type 2 og kroppsmasseindeks under 35 kan nyttes dersom dette anses å være det beste behandlingsalternativet. Metoden innføres ikke som et tilbud til alle de pasienter med diabetes som ikke har lykkes med å gå ned i vekt.
  2. Vurdering av bruk av denne behandlingen skal foretas av egne helseforetak. Den må ikke inngå som en del i offentlige anskaffelser.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 finner du her, se sak 59-2018.