logo Nye metoder

ID2020_065

Fedratinib (Inrebic)

Behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF for indikasjonsområdet som dekker pasienter som tidligere er blitt behandlet med ruksolitinib
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_065
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av myelofibrose.

Se også ID2021_140 (dekker JAK hemmer-naive pasienter)

​Metodevarsel
Innspill fra firma​ (17.09.2021)

Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021

Tidligere oppdrag ID2020_065 «En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fedratinib til behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF» deles opp i to oppdrag.

Beslutning

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk til behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF for indikasjonsområdet som dekker pasienter som tidligere er blitt behandlet med ruksolitinib. (ID2020_065)

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.11.2021) finner du her, se sak 221-21.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fedratinib til behandling av primær myelofibrose (MF), post polycytemia vera MF eller post essensiell trombocytose MF.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 161-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk