logo Nye metoder

ID2015_057

Fekal-transplantasjon i behandling av mage-tarmsykdommer

Overføring av et preparat basert på feces (avføring) fra en frisk donor til en syk mottaker.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
26.03.2015
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2015_057
Om metoden
Overføring av et preparat basert på feces (avføring) fra en frisk donor til en syk mottaker.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

​Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Metodevarsel