logo Nye metoder

ID2018_051

Fettsuging (lipektomi)

Behandling for fettansamling forårsaket av kronisk lymfødem
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_051
Om metoden
Behandling ved kronisk lymfødem

​​Metodevarsel

Innspill fra Norsk Plastikkirurgisk Forening

Uttalelse fra Norsk Plastikkirurgisk Forening

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for fettsuging (lipektomi) ved kronisk lymfødem.
Folkehelseinstituttet har kontakt med Helsedirektoratet underveis om også bestillingen kan inkludere pasienter med lipødem.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) kommer her, se sak 215-18.

 

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet se hva som finnes av litteratur og dokumentasjon og lage en oversikt over det som finnes. Folkehelseinstituttet inkluderer Helsedirektoratet og Norsk Plastikkirurgisk Forening i arbeidet.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 102-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.12.2018
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
06.11.2019
Ferdigstilt
30.04.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

  1. Fettsuging (lipektomi) innføres til behandling for fettansamling forårsaket av kronisk lymfødem og som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell behandling.
  2. Fagdirektørene får i oppdrag å sikre etablering av tilbudet.​

 


 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 054-2021.