logo Nye metoder

ID2018_089

Fingolimob (Gilenya) - Indikasjon II

Behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) hos barn og unge
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk og produsent (leverandør)
ID-nummer
ID2018_089
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av multippel sklerose (MS)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Hurtig metodevurdering fra Statens legemiddelverk sendes til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. Den hurtige metodevurderingen publiseres.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 128-19.

​Forslag

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fingolimod (Gilenya) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose hos barn og unge.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her, se sak 155-18. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
21.12.2018
Ferdigstilt
24.06.2019

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.08.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
24.02.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 24.02.2020:

1. Fingolimod (Gilenya) innføres ikke til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose hos barn og unge 10 år og eldre.

2. Beslutningsforum for nye metoder viser til at Fingolimod (Gilenya) per i dag er det eneste legemidlet på markedet som har godkjent indikasjon til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) hos barn fra 10 års alder og over. Det er ønskelig å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men den aktuelle prisen er alt for høy.

3. Den fullstendige metodevurderingen av legemidler til bruk ved relapserende remitterende multippel sklerose viste at fingolimod ikke er et kostnadseffektivt behandlingsalternativ sammenlignet med de fleste andre MS-legemidlene. Med gjeldende pris skal fingolimod ikke tas i bruk til nye pasienter.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.02.2020 under sak 019-2020.

 

Beslutningsforum for nye metoder (16.12.2019)
Saken ble trukket fra behandling av fagdirektørene i RHF-ene.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 16.12.2019 under sak 132-2019.