logo Nye metoder

ID2019_031

Fluciklovin (Axumin)

Diagnostikk og oppfølging av gliom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_031
Om metoden
Legemiddel til diagnostikk og oppfølging av gliom.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 44-19.