logo Nye metoder

ID2021_089

Fluocinolonacetonid (Iluvien) - Indikasjon I

Behandling av synsreduksjon i forbindelse med kronisk diabetisk makulaødem (DMO) som vurderes utilstrekkelig mottakelig for tilgjengelige terapier.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_089
Om metoden
Legemiddel (Intravitrealt implantat i applikator) til behandling av synsreduksjon i forbindelse med kronisk diabetisk makulaødem (DMO).

Metodevarsel

​​Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fluocinolonacetonid (Iluvien) til behandling av synsreduksjon i forbindelse med kronisk diabetisk makulaødem som vurderes utilstrekkelig mottakelig for tilgjengelige terapier. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 30.08.2021 finner du her​, se sak 148-21.​


Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.08.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk