logo Nye metoder

ID2021_090

Fluocinolonacetonid (Iluvien)

Forebygging av tilbakefall av tilbakevendende ikke-infeksiøs uveitt som rammer øyets bakre segment.
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
11.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_090
Om metoden
Legemiddel (Intravitrealt implantat i applikator) til forebyggende behandling.

Metodevarsel

​​Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for fluocinolonacetonid (Iluvien) til forebygging av tilbakefall av tilbakevendende ikke-infeksiøs uveitt som rammer øyets bakre segment. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 30.08.2021 finner du her​, se sak 149-21. 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.08.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
10.03.2023

​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Statens legemiddelverk har levert en metodevurdering (se under).

Metodevurdering ID2021_090 (PDF) (publisert 14.02.2024)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.