logo Nye metoder

ID2018_052

Fotoselektiv vaporisering

Behandling av forstørret prostata (benign prostatahyperplasi)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_052
Om metoden
Bruk av laser for å behandle forstørret prostata. Eksempel på produkt: GreenLight XPS

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
Oppdrag ID2018_052_Fotoselektiv vaporisering til behandling av benign prostatahyperplasi avbestilles. EUnetHTArapporten
viser at data om effekt og sikkerhet gir ufullstendig grunnlag for å prioritere mellom ulike teknikker.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her , se sak 138-21.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020)
Ferdigstillelse av oppdraget ID2018_052 avventer EUnetHTA-rapport som sammenligner ulike metoder til bruk ved benign prostatahyperplasi. Folkehelseinstituttet utarbeider et notat og melder inn saken til Bestillerforum RHF når EUnetHTA-rapporten er publisert. Videre behandling i Nye metoder av metode/oppdrag ID2020_017 avventer også EUnetHTA-rapporten.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 209-20.

Oppdatert metodevarsel (17.04.2020) basert på en metodevurdering fra EUnetHTA.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
Bestillerforum RHF ber Folkehelsinstituttet oppsummere og formidle funnene i EUnetHTA-rapporten fra 2019. Bestillingen av denne forenklede metodevurderingen inkluderer et norsk sammendrag, et oppdatert litteratursøk
og en vurdering av innholdet i EUnetHTA-rapporten, samt en helseøkonomisk vurdering av metoden i norsk kontekst.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 102-20.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Det kan være aktuelt for interessert helseforetak å gjøre en mini-metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 103-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelsinstituttet