logo Nye metoder

ID2016_058

Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) ved abdominale aortaaneurismer

Behandling ved abdominalt aortaaneurisme (AAA)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret i FHI
ID-nummer
ID2016_058
Om metoden
Kirurgisk prosedyre for å behandle abdominal aorta aneurisme basert på fullstendig forsegling av utposninger i bukdelen av hovedpulsåren ved hjelp av en polyetylen glykolbasert polymer

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Oppdraget om hurtig metodevurdering er avsluttet da firma ikke har levert dokumentasjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 136-19.

Oppdatert metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.08.2016)
Hurtig metodevurdering for Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer gjennomføres ved Folkehelseinstituttet.

Metodevarsel