logo Nye metoder

ID2016_099

GA-map Dysbiosis Test

Ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.11.2016
Sendt inn av
Genetic Analysis AS
ID-nummer
ID2016_099

​Forslagsskjemaet

Det gjennomføres ikke en hurtig metodevurdering grunnet mangel på dokumentasjon.