logo Nye metoder

ID2014_012

Glatirameracetat (Copaxone)

Behandling av multippel sklerose (MS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.04.2014
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2014_012
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) til behandling av multippel sklerose (MS)

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.05.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Forslagsskjema

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.05.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
15.04.2015
Ferdigstilt
28.09.2015

Beslutning

Beslutning tatt
16.11.2015
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.11.2015)

    1. Glatirameracetat 40 mg (Copaxone®) kan innføres til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
    2. Når Kunnskapssenterets fullstendige metodevurdering for MS-legemidler blir vurdert i Beslutningsforum for nye metoder, kan det bli gjort en ny vurdering også for dette medikamentet. I denne fullstendige metodevurderingen blir Glatirameracetat 20 mg, som er i bruk i Norge, inkludert.

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Protokoll, sak 48-2015

Beslutningsforum for nye metoder 16.11.2015 - Innkalling og saksdokumenter