logo Nye metoder

ID2017_066

Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret)

Behandling av kronisk hepatitt C, genotype 1, 2 og 3
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_066
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kronisk hepatitt C, genotype 1, 2 og 3

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for glecaprevir/pibrentasvir til behandling av kronisk hepatitt C, genotype 1, 2 og 3

Referat fra Bestillerforum RHF (21.08.2017) finner du her, se sak 101-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.07.2017
Ferdigstilt
02.10.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 05.10.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering (02.10.2017)

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2017):

1. Glekaprevir+pibrentasvir (Maviret®) til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1, 2 og 3 kan innføres på like vilkår som for de øvrige direktevirkende antivirale legemidlene til pasienter uten cirrhose, eller med kompensert cirrhose.

2. Det forutsettes lik eller lavere pris enn dagens prisnivå og at glekaprevir+pibrentasvir (Maviret®) inngår i LIS-anbudet på like vilkår som for de øvrige direktevirkende antivirale legemidlene til behandling av hepatitt C uten cirrhose, eller med kompensert cirrhose. Fremtidig bruk skal styres av rangering i LIS-anbud.

3. Glekaprevir+pibrentasvir (Maviret®) skal ikke tas i bruk til behandling av kronisk hepatitt C, før det har vært med i anbud og anbudet trår i kraft 1. februar 2018.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2017 finner du her, se sak 91-2017.