logo Nye metoder

ID2021_044

Glukarpidase (Voraxaze)

Behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_044
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling.

​​​​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for glucarpidase til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling. 

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 066-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF (LIS)
Ferdigstilt
22.09.2022


​​Status
Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 27.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert ​19.09.2022)Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 

  1. Glukarpidase (Voraxaze) innføres til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling. 
  2. Bruk og lagerhold skal skje i henhold til anbefalinger fra Giftinformasjonen. 
  3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.01.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen. 


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 157-20221.​