logo Nye metoder

ID2017_112

Glyserolfenylbutyrat (Ravicti)

Behandling av ureasyklusdefekter som ikke kan behandles med diett og/eller aminosyresupplementering alene.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.11.2017
Sendt inn av
Leverandør, Swedish Orphan Biovitrum International AB
ID-nummer
ID2017_112
Om metoden
Legemiddel (mikstur) til behandling av ureasyklusdefekter, som ikke kan behandles med kost og/eller supplement alene.

​Forslag (09.11.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for glyserolfenylbutyrat (Ravicti) til behandling av ureasyklusdefekter som ikke kan behandles med diett og/eller aminosyresupplementering alene. 

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 192-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.12.2017
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.02.2018
Ferdigstilt
11.06.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 28.06.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Glyserolfenylbutyrat (Ravicti) kan innføres til behandling av ureasyklusdefekter som ikke kan behandles med diett og/eller aminosyresupplementering alene.

Ureasyklusdefekter er en alvorlig medfødt metabolsk sykdom. Alvorligheten til sykdommen avhenger av hvilket enzym som er defekt.

Hensikten med behandlingen er å oppnå normal utvikling og forhindre hyperammonemi.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 086-2018.