logo Nye metoder

ID2018_128

Golimumab (Simponi)

Til behandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.11.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_128

​Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Saken trekkes da firma har opplyst at pakningen til bruk for de <40 kg ikke vil bli markedsført i Norge.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) kommer her, se sak 206-18.