logo Nye metoder

ID2015_054

Grazoprevir/elbasvir (Zepatier)

Behandling av pasienter med kronisk hepatitt C
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.11.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_054
Om metoden
Til behandling av pasienter med kronisk hepatitt C

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016)

Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på grazoprevir/elbasvir (Zepatier) til behandling av pasienter med kronisk hepatitt C gjennomføres ved Statens legemiddelverk. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.01.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
01.03.2016
Ferdigstilt
09.11.2016

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 28.11.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutningsforum for nye metoder (23.01.2017)

Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) kan innføres til behandling av hepatitt C genotype 1. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) skal inngå i fremtidige LIS-anbud for legemidler til behandling av pasienter som har hepatitt C.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2017 finner du her, se sak 5-2017

Beslutningsforum for nye metoder (12.12.2016)

    1. Grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) kan inngå i kommende LIS-anbud for legemidler til behandling av pasienter som har sykdommen Hepatitt C, genotype 1 og 4 (uten cirrhose og med kompensert cirrhose) på like vilkår som øvrige direktevirkende antivirale legemidler
    2. Resultatet fra LIS-anbudet skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder for beslutning om ev. innføring

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2016 finner du her, se sak 78-2016