logo Nye metoder

ID2017_083

Hepatitt B-screening av gravide

Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.09.2017
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2017_083
Om metoden
En eventuell innføring av metoden vil medføre en utvidelse av blodprøven som tilbys alle gravide i første trimester for å screene for HIV og syfilis. Hepatitt B-virus kan smitte fra mor til barn under fødselen eller i nyfødtperioden.

​Forslag (08.09.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)

Bestillerforum RHF anser at det foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fatte beslutning om innføring av hepatitt B-screening av gravide, og det gis derfor ikke oppdrag om metodevurdering.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.10.2017)
Bestillerforum RHF ser i utgangspunktet positivt på Hepatitt-B screening av alle gravide, og er i tvil om det er behov for en metodevurdering før saken går videre til beslutning. Saken vil bli drøftet videre på neste møte i Bestillerforum RHF. Som underlag for drøftingen kommer Folkehelseinstituttet med en vurdering av hvilke problemstillinger knyttet til hepatitt B-screening av gravide som det eventuelt er behov for å få nærmere belyst, for eksempel. spørsmål om spesifisitet/sensitivitet av diagnostiske tester etc.

Referat fra Bestillerforum RHF  (23.10.2017) finner du her, se sak 156-17.