logo Nye metoder

ID2017_030

Hjemmesykehus

Behandling og oppfølging i hjemmet for voksne pasienter for sykdommer eller tilstander som vanligvis behandles i sykehus
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.03.2017
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2017_030
Om metoden
Behandling og oppfølging i hjemmet for sykdommer eller tilstander som vanligvis behandles i sykehus

​Metodevarsel
Notat fra

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering på dette tidspunkt, men kan ta stilling til eventuelt oppdrag senere opp mot mer velavgrensede problemstillinger.

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 13-18.

Beslutning fra Bestillerforum RHF (24.04.2017):
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet utarbeide et kortfattet notat med hovedpunkter fra Cochrane-rapport, samt peke på hvilke områder innenfor hjemmesykehus som kan være mest relevant for Bestillerforum RHF.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 65-17.