logo Nye metoder

ID2016_081

Høydose vitamin-D

Som behandling av autoimmune sykdommer
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.10.2016
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2016_081
Om metoden
Som behandling av autoimmune sykdommer

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.11.2016)
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.11.2016) finner du her, se sak 136-16