logo Nye metoder

ID2019_020

Human C1-esterasehemmer (Berinert)

Forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.02.2019
Sendt inn av
CSL Behring AB
ID-nummer
ID2019_020
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) for forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
En forenklet metodevurdering med fokus på effekt og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for human C1-esterasehemmer (Berinert) til forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 53-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Forenklet metodevurdering med fokus på effekt og kostnader
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.12.2020
Ferdigstilt
18.06.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 24.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

 

  1. C1-esterasehemmeren Berinert til subcutan injeksjon innføres ikke til forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem. 
  2. Det er ikke dokumentert fordeler med Berinert til subcutan injeksjon, som kan tilsi at behandlingen kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 105-2021.