logo Nye metoder

ID2021_098

Human normal immunglobulin (Hizentra) - Indikasjon II

Behandling av symptomatisk sekundær immunsvikt uansett årsak
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_098
Om metoden
Normaliserer lave IgG-nivåer (immunglobulin G) ved tilførsel av IgG (substitusjonsbehandling).

​​​Metodevarsel


Det kliniske fagmiljøet har gitt innspill om at endringen i indikasjonsordlyd ikke medfører endring i bruk. Det kan forventes en situasjon med global mangel på immunglobuliner. Bestillerforum for nye metoder har gitt oppdrag om en kartlegging (ref. ID2020_114) som pågår.

​Beslutning  i Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021):

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering, kartleggingen til Folkehelseinstituttet avventes.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 156-21.