logo Nye metoder

ID2017_110

Human normal immunglobulin (Hizentra)

Vedlikeholdsbehandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati (CIDP)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_110
Om metoden
Legemiddel i vedlikeholdsbehandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati (CIDP)

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 190-17.

Metodevurdering