logo Nye metoder

ID2016_096

Humant IgG1 monoklonalt antistoff (Xilonix)

Behandling av metastatisk kolorektal kreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.12.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_096
Om metoden
Legemiddel (infusjon) rettet mot interleukin-1 alfa til behandling av metastatisk kolorektal kreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber om at oppdraget avbestilles da MT enten ikke er søkt om, avslått eller trukket.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for humant IgG1 monoklonalt antistoff (Xilonix) til behandling av metastatisk kolorektal kreft.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.