logo Nye metoder

ID2016_017

Hurtigtest for måling av calprotectin

Hurtigtest for måling av calprotectin
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.03.2016
Sendt inn av
Lab-Tech AS
ID-nummer
ID2016_017
Om metoden
Hurtigtest for måling av calprotectin i feces

​Forslag (11.03.2016)

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.04.2016)
Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.  Saken kan innsendes på nytt med et oppdatert forslag fra forslagsstiller når data fra pågående internasjonal studie foreligger.