logo Nye metoder

ID2016_062

Hydreringsregime

For pasienter med redusert nyrefunksjon som skal få intravaskulær jodkontrast
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.08.2016
Sendt inn av
Faglig nettverk i bildediagnostikk i Helse Vest RHF
ID-nummer
ID2016_062

​Forslagsskjemaet

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering