logo Nye metoder

ID2022_057

Hydroksykarbamid (Siklos) - Indikasjon II

Forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.02.2022
Sendt inn av
Firma, Oresund Pharma ApS
ID-nummer
ID2022_057
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi

​Forslag (23.02.2022)

 

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)

Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for hydroksykarbamid (Siklos) til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn eldre enn 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 091-22.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.05.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
23.05.2022
Ferdigstilt
27.05.2022

Status
Oppdraget (prisnotatet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 01.06.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (publisert 20.06.2022)

Prisnotat (datert 30.03.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2023)

  1. Hydroksykarbamid (Siklos) innføres til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn > 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom.
  2. Behandlingen kan kun brukes til pasienter som ikke kan behandles med rimeligere alternativer.
  3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2023 under sak 049-2023.    

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

  1. Hydroksykarbamid (Siklos) innføres ikke til forebygging av tilbakevendende smertefulle vasookklusive kriser, inkludert akutte brystlidelser hos voksne, ungdom og barn > 2 år som lider av symptomatisk sigdcellesykdom.
  2. Prisen for behandlingen er for høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 081-2022.