logo Nye metoder

ID2019_077

Hydroksykarbamid (Xromi)

Behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi hos pasienter over to år
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.06.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_077
Om metoden
Metoden er en ny formulering av eksisterende virkestoff. Hydroksykarbamid blokkerer et enzym viktig for celledeling (ribonukleosiddifosfat reduktase)

​Metodevarsel

 

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) 

Sykehusinnkjøp har ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog med firma uten å få svar. Det er ikke inngitt pristilbud, og det er derfor ikke grunnlag for å utarbeide et prisnotat i saken.

Beslutning
Oppdraget avbestilles og saken sendes til de regionale helseforetakene for videre behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 067-22.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Et prisnotat gjennomføres ved Sykehusinnkjøp HF, LIS for hydroksykarbamid (Xromi) til behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi hos pasienter over to år. Saken tas så opp igjen på en kommende møte i Bestillerforum RHF.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 122-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) 

Sykehusinnkjøp har ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog med firma uten å få svar. Det er ikke inngitt pristilbud, og det er derfor ikke grunnlag for å utarbeide et prisnotat i saken.

Beslutning
Oppdraget avbestilles og saken sendes til de regionale helseforetakene for videre behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 067-22.

 

Status

På bakgrunn av beslutning i Bestillerforum 21.03.2022 er saken sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) for videre behandling 24.03.2022.

 

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2022
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte (25.04.2022)

Sykehusinnkjøp har ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog med firma, men har ikke mottatt respons på over et år per dags dato. 

Det foreslås at saken avbestilles, samtidig som det fastslås at legemiddelet ikke skal tas i bruk.

 

    1. Fagdirektørmøte vedtar at oppdrag avbestilles: ID2019_077 Hydroksykarbamid (Xromi) til behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi hos pasienter over 2 år. Det er ikke mottatt pristilbud fra firma.
    2. Hydroksykarbamid (Xromi) skal ikke tas i bruk til behandling av komplikasjoner ved sigdcelleanemi hos pasienter over 2 år.
    3. Saken bør også legges frem i Beslutningsforum. Fagdirektørene ber om at beslutningen oversendes Sekretariatet for Nye metoder.