logo Nye metoder

ID2017_088

Hyperbar oksygenbehandling (HBO)

Forebygging eller behandling av osteonekrose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2017
Sendt inn av
Privatperson, Hans R. Ree
ID-nummer
ID2017_088
Om metoden
Forebygging eller behandling av dødt benvev ved bruk av forskjellige trykk og oksygenkonsentrasjoner.

 Forslag (14.09.2017)

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)

Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av hyperbar oksygenbehandling for pasienter med osteonekrose.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.10.2017)
Fagmiljøene bes om å komme med et forslag til en hensiktsmessig avgrensing av en metodevurdering til kommende møte i forumet. Innspill på forslag til avgrensing sendes til og sammenstilles av sekretariatet for Nye metoder.

Referat fra Bestillerforum RHF  (23.10.2017) finner du her, se sak 157-17.

Innspill, privatperson (02.11.2017)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2017
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
20.11.2017
Ferdigstilt
16.01.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 12.02.2019 og sendt til beslutning 14.02.2019.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
25.02.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.02.2019)

Hyperbar oksygenbehandling kan fortsatt brukes som en av flere metoder til behandling av osteonekrose.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.02.2019 finner du her, se sak 22-2019.