logo Nye metoder

ID2020_096

Hypoglossusnervestimulering

Behandling av obstruktiv søvnapné
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.10.2020
Sendt inn av
Folkehelseinsituttet
ID-nummer
ID2020_096
Om metoden
Implantat til elektrisk stimulering av nervus hypoglossus, noe som skal forhindre at tungen faller bakover og blokkerer øvre luftveier, til behandling av moderat til alvorlig obstruktiv søvnapné. Flere produkter, bl.a.: Inspire, Aura6000, Nyxoah Genio.

​​Metodevarsel (basert på en metodevurdering fra EUnetHTA fra 2020)


Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

En forenklet metodevurdering (A) med formidling av EUnetHTA-rapport og enkel helseøkonomisk vurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for hypoglossal nervestimulering til behandling av obstruktiv søvnapné.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 218-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
03.02.2021
Ferdigstilt
25.01.2022

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 01.02.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

​Metodevurdering (publisert 02.02.2022)

Vedlegg: EUnetHTA-rapport

 

Beslutning

Beslutning tatt
21.03.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.03.2022)

  1. Hypoglossusnervestimulering innføres ikke til behandling av obstruktiv søvnapné.
  2. Tilgjengelig dokumentasjon viser at effekten av hypoglossusnervestimulering i behandling av obstruktiv søvnapné er gjennomgående svært usikker.  Det er behov for ytterligere forskning før det kan trekkes sikre konklusjoner om nytte og sikkerhet. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.03.2022 under sak 034-2022.