logo Nye metoder

ID2019_028

Ibalizumab (Trogarzo)

Behandling av multiresistent HIV-infeksjon hos voksne
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_028
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til behandling av multiresistent HIV infeksjon hos voksne

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.03.2019):
Hurtig metodevurdering med oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ibalizumab til behandling av voksne med multiresistent HIV-1-infeksjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (18.03.2019) finner du her, se sak 41-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.03.2019
Type
Oppsummering av behandlingseffekt, kostnader og budsjettkonsekvenser
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.07.2020
Ferdigstilt
16.04.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 21.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

  1. Ibalizumab (Trogarzo) innføres ikke til behandling av multiresistent hiv-infeksjon hos voksne.
  2. Prisen er for høy i forhold til dokumentert nytte.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 061-2021.