logo Nye metoder

ID2018_039

Ibrutinib (Imbruvica)- Indikasjon V

Bro til allogen stamcelletransplantasjon ved residiv av mantelcellelymfom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.04.2018
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus
ID-nummer
ID2018_039
Om metoden
Legemiddel som bro til allogen stamcelletransplantasjon ved residiv av mantelcellelymfom

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om hurtig metodevurdering. Dersom metoden skal tas i bruk bør den inngå i en klinisk studie.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 62-18.