logo Nye metoder

ID2023_104

Mavakamten (Camzyos)

Behandling av symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
07.11.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_104
Om metoden
Legemiddel (kapsel) som endrer virkningen av muskelproteinet myosin i cellene i hjertemuskelen.

Bestillerforum for Nye metoder 20.11.2023
Det påbegynte arbeidet med en metodevurdering i blåreseptordningen kan ferdigstilles på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder.

Beslutning
Det opprettes en metode i Nye metoder, ID2023_104. En hurtig metodevurdering (løp C) med en kostnadnytteanalyse gjennomføres av Statens legemiddelverk for mavakamten (Camzyos) til behandling av symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 171-23. 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status
​​Statens legemiddelverk har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt